Reggio-inspirerad förskola
För alla arbetande föräldrar finns nu en bra lösning. Förskolan Trollstigen AB är en trygg plats med erfaren personal. Där kan du lämna dina barn när du inte har möjlighet att passa dem själv.
Förskolan Trollstigen AB i Rönninge finns till för de föräldrar som önskar att lämna sina barn till en stimulerande miljö under arbetsveckan. Läroplanen har hämtat mycket inspiration från den pedagogiska verksamhet som utvecklats i den italienska kommunen Reggio Emilia. Grundidéen bakom denna pedagogik är att de vuxna fokuserar på det enskilda barnet och lyssnar och ser barnets olika styrkor. Pedagogen stöttar, uppmuntrar och fungerar som en kunskapsguide. Arbetet formas och förändras hela tiden på grund av barnets intresse och nyfikenhet, samt uppmuntras att pröva sina olika teorier. I Förskolan Trollstigen AB är barnen och pedagogerna dessutom utomhus väldigt mycket och det är också en viktig del i förskolans profilering.
– Vi är mycket stolta över vår tydliga profilering, säger verksamhetschefen Inga Kierulf.

På Förskolan Trollstigen AB anser personalen att samtliga personer runt barnet är viktiga i lärandet. Både pedagoger, föräldrar och andra samhällsmedborgare måste därför sträva efter att förstå och se det kompetenta barnet. Förskolan har tolv anställda i varierande åldrar med lång erfarenhet och bred kompetens. Bland personalen har Förskolan Trollstigen AB dessutom en kokerska som lagar all mat själv.
– Sedan januari satsar vi på ekologiska matvaror, säger Inga Kierulf.

I dagsläget kan Förskolan Trollstigen AB ta emot 55 barn i åldrarna ett till sex år. Om du är intresserad av att ha dina barn på förskolan är ni välkomna att komma på besök för att se verksamheten och lokalen. Sedan får du ställa dig i kö. Förskolan Trollstigen AB har dock syskonförtur.

Förskolan Trollstigen har varit ett privat företag sedan augusti 1995. Den första september 2007 övergick de dock till att bli ett aktiebolag med fyra ägare. En av ägarna är Inga Kierulf som är verksamhetschef på förskolan. Innan hon öppnade Förskolan Trollstigen AB med sina kollegor var Inga Kierulf kommunalförskolechef. Nu är aktiebolagets omsättning god vilket möjliggör ständiga förbättringar.


Förskolan Trollstigen AB

Bransch:
Förskola

Telefon: 08-530 374 49


Email:
forskolantrollstigen@telia.com

Adress:
Förskolan Trollstigen AB
Mosshagestigen 213
14451 Rönninge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN